Tekijä: Kimmo

Toimintasuunnitelma 2023

Yhdistyksen sääntöjen mukaan Janakkalan kuvataideyhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja syventää sekä tukea Janakkalan kunnassa kuvataiteen eri alojen harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys toimeenpanee taidenäyttelyitä ja muita taidetilaisuuksia sekä taidekursseja.

Ohjelma laaditaan tavoiteohjelmana. Tavoitteita tarkennetaan vuoden kuluessa ja tarkennuksista tiedotetaan Facebookissa ja yhdistyksen verkkosivuilla. Täytämme 40 vuotta v 2023.

Toiminnan painopisteet v. 2023

Toimintamme tavoitteena on 

 • pitää yllä taiten tasoa ja edistää harrastusta hyvien taideopettajien asiantuntemuksella. 
 • antaa mahdollisuuksia luovuuden ilmaisemiseen, uusiin virikkeisiin ja sosiaaliseen kanssakäymiseen.
 • lisätä tietoa toiminnastamme.

Toteutamme tavoitteitamme järjestämällä eri tekniikoiden taidekursseja ja –näyttelyitä sekä antamalla mahdollisuuden työskentelyyn yhdessä tai yksin työhuoneellamme. Pyrimme yhteistyöhön muiden harrasteyhdistysten kanssa Janakkalassa ja lähikunnissa.

Kurssitoiminta, näyttelyt sekä retket 

Kevät- ja kesäkausi

 • Grafiikkakurssi 28. – 29.1.2023 Turengissa työhuoneella, opettaja Kukka Pitkänen
 • Maalauskurssi 11. – 12.3.2023 Turengissa työhuoneella, opettaja Anne Vilkuna
 • Grafiikan työpaja 22. – 23.4.2023 Turengissa työhuoneella, ohjaaja Paula Jalassola-Huttunen
 • Kesäleiri 17.-18.6.2023 Jokimaan VPK:lla, opettajana Anja Oasmaa
 • Suuri maalaustapahtuma 10.7.2023, Laurinmäellä
 • Taideretki 8.7.2023 Laukon kartanoon; omatoimimatka, kimppakyydit; lounas, näyttely, konsertti
 • Maalauspäivä 5.8.2023 Turenki, Mäntyniemenraitin puisto/ Raija Ranta-Porkan pihapiiri
 • kesän töiden näyttely 11.-23.9.2023 Turengissa Janakkalan kirjastolla.

Syyskausi

 • Maalauskurssi syys-lokakuu 2023
 • Piirustus- tai grafiikkakurssi lokakuu 2023
 • Kuvanveistokurssi mahdollisuuksien mukaan (kaksi viikonloppua)
 • mahd. taideluentotilaisuus
 • Työpajoja, esim grafiikka mahdollisuuksien mukaan
 • Vuosinäyttely ja 40-vuotisjuhla Janakkalan kirjastolla 2.11. – 7.12.2023; töiden tuonti 1.11.; avajaiset 2.11.; purku 8.11.
 • Pop-up näyttelyitä tarpeen mukaan

Kokoukset

 • vuosikokous huhtikuun loppuun mennessä
 • hallituksen kokouksia tarpeen mukaan

Muu toiminta

 • yhteisiä vedostus-, maalaus- ja piirustusiltoja / päiviä mahdollisuuksien mukaan
 • työhuone on jäsenten käytettävissä 
 • vuoden taiteilijan valinta
 • kunnan ym avustusten hakeminen ja muu toimintavarojen hankinta
 • uusien jäsenten hankinta
 • työhuoneen lainaaminen 
 • stipendien jakaminen

Tiedottaminen ja yhteydet ulospäin

 • pyrimme toimintamme näkyvyyteen ja avoimuuteen
 • pidämme yllä ja päivitämme nettisivustoamme www.janakkalankuvis.net
 • pidämme yllä ja päivitämme facebooksivujamme
 • ilmoitamme vuosikokouksesta Janakkalan Sanomissa
 • ilmoitamme tapahtumista ja näyttelyistä myös kunnan tapahtumakalenteriin
 • lähetämme jäsenille jäsenkirjeen n. 3-4 kertaa vuodessa
 • onnittelemme pyöreitä vuosia täyttäviä jäseniämme ja muistamme huomionarvoisissa tilanteissa
 • osallistumme mahdollisuuksien mukaan kunnan ja yhdistysten järjestämään kulttuuritoimintaan
 • pidämme yhteyksiä lähialueen taideyhdistyksiin

Vuosikertomus 2022

Toimintamme 39. vuosi 2022, on ollut toimintamme tavoitteiden kannalta onnistunut. Olemme osaltamme ylläpitäneet ja edistäneet taiteen harrastustoimintaa, antaneet tilaa luovuudelle ja sosiaaliselle kanssakäymiselle. 

Taidekursseja järjestettiin vuoden aikana 4 kpl. Lisäksi pidettiin grafiikan työpaja ja kesäleiri sekä pihamaalauspäivä. Maalaustapahtuma järjestettiin Laurinmäellä 10.7. osana valtakunnallista Suurta maalaustapahtumaa. Työhuoneen  työskentelyolosuhteet paranivat, kun työtilojen kalustusta uusittiin. Yhä useampi kurssi voidaan nyt järjestää työhuoneella. Ikätaideyhdistys kokoontui työhuoneellamme kerran viikossa. Taideretkeä ei tehty v. 2022. Näyttelyitä pidettiin ahkerasti: grafiikan töiden näyttely toukokuussa ja vuotuiset kesän töiden näyttely syksyllä ja vuosinäyttely marraskuussa. Nettisivut uusittiin. Tiedotimme toiminnastamme nettisivuilla, facebookissa ja jäsenkirjein.

Hallitus jatkoi lähes samalla kokoonpanolla kuin aiemmin. Toinen varajäsen vaihtui kevään vuosikokouksessa. Jäsenmäärä oli 97 henk.

Kiitän jäseniämme, opettajiamme ja muita toimintaamme osallistuneita vuoden toiminnasta. Kiitän Janakkalan kuntaa taloudellisesta tuesta ja erinomaisesta kumppanuudesta, jonka uskomme jatkuvan myös tulevassa toiminnassa.

Raija Niemi, pj

Vuosikertomus 2022

Yhdistyksen asioiden hoito

Yhdistyksen asioita hoiti hallitus, joka valittiin vuosikokouksessa. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja + varapuheenjohtaja sekä 7 varsinaista ja 2 varajäsentä.

Yhdistyksen puheenjohtajana jatkoi Raija Niemi, varapuheenjohtajana valittiin Seppo Ylitalo vuosiksi 2022-2023.

Hallituksen varsinaiset jäsenet:

Monica Boucht, Kimmo Hurri, Paula Jalassola-Huttunen, Elise Lindroos, Raija Ranta-Porkka, Raija Torttila, Pentti Väänänen

Hallituksen varajäsenet:

Päivi Jolula, Harri Turunen

Heikki Juutilainen vastasi  hallituksen ulkopuolisena jäsenkirjeiden laatimisesta. Monica Boucht valittiin päivittämään uusia nettisivuja sekä Monica toimii jäsenrekisterin hoitajana.

Heikki Juutilainen ja Anja Kivistö ylläpitivät yhdistyksen leikekirjaa. Tiedottajana toimi Elise Lindroos, tilinkäyttöoikeudet ovat puheenjohtajalla ja varapuheenjotajalla.

Hallitus piti 6 kokousta.

Toiminnantarkastajana toimii Eija Paturi, varahenkilönä Hilkka Sikiö

Vuosikokous pidettiin 6.4.2022

Jäseniä oli yhteensä 97 kpl, joista kunniajäseniä 5 kpl, maksavia jäseniä85 kpl ja muita tiedotettavia jäseniä 7 kpl.

Vuoden kurssit

Grafiikkakurssi työhuoneella 26. – 27.2.2022 

Ohjaajana Paula Jalassola- Huttunen

osallistujia: 8 henk.

Maalauskurssi Woiman talolla 9.- 10.4.2022

Ohjaajana Anne Vilkuna, osallistujia 15 henk.

Grafiikan vedostuspaja 23. – 24.4.2022 työhuoneella

vetäjänä Paula Jalassola-Huttunen, osallistujia 7 henk.

Kesäleiri Kiipulassa 1.-12.6.2022 osallistujia 9 henk.,

omantoiminnan päivät, ei ohjaajaa

Maalauskurssi 24. – 25.9.2022  työhuonella

Ohjaajana Tiina Nevalainen, osallistujia  8 henk.

Voimauttava ilmaisu- kurssi 15.-16.10 sekä 29.-30.10.2022

Ohjaajana Kimmo Hurri osallistujia 6 henk.

Näyttelyt:

Grafiikan näyttely kirjastolla 10.-22.5.2022, jurytys Ulla Niskanen

Kesän töiden näyttely kirjastolla 13.-25.9.2022

Vuosinäyttely kirjastolla 1.11.-6.12.2022, 67 työtä, 39 taiteilijaa

Muut tapahtumat:

Uudet nettisivut otettiin käyttöön toukokuussa, ylläpitäjä on Monica Boucht.

Työhuoneen uudet kalusteet asennettiin 31.8.2022, mukana 8 henk.

Pihamaalauspäivä Koveronkulmalla 6.8., osallistujia 6 henk.

Valtakunnallinen maalauspäivä 10.7.2022 Laurinmäellä, 

osallistujia 12 henk

Vuoden taiteilijaksi valittiin Marja Tolvanen-Kehtola